Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

2011-2015

  Sabunçu rayonunun ərazisi 244,3 km2, əhalinin sıxlığı 1 km2–ə 980 nəfər təşkil edir.
2016-cı ilin yanvarın ayına olan vəziyyətə əsasən Sabunçu rayonunun əhalisi 239454 nəfər olmuşdur. 2015-cü ilin 12 ayı ərzində əhalinin sayı 2254 nəfər yaxud 1,0 % artmışdır. Əhalinin 119861 nəfərini yaxud 50,1 %-ni kişilər, 119593 nəfərini və yaxud 49,9 %-ni qadınlar təşkil edir. 2015-ci ildə əhalinin təbii artımı 2869 nəfər, doğulanlar 4586 nəfər, ölənlər 1717 nəfər, o cümlədən nigahların sayı 2236, boşanmaların sayı isə 450 olmuşdur.
Əhalinin son siyahıya alınmasına əsasən rayon əhalisinin 203 430 nəfərini və ya 92,6 %-ni azərbaycanlılar, 2377 nəfər və ya 1,0 %-ni ləzgilər, 9987 nəfər və ya 4,3 %-ni ruslar, 2611 nəfər və ya 1,1 %-ni tatarlar, 1139 nəfər və ya 0,6 %-ni ukraynalılar, 276 nəfər və yaxud 0,1 %-ni yəhudilər, 676 nəfər və ya 0,3 %-ni isə digər millətlər təşkil edir. Rayonda məskunlaşan məcburi köçkünlər 21133 nəfərdir.
  
2011-2015-ci illər üzrə rayonun demoqrafik göstəriciləri
 
Göstəricilər
2011
2012
2013
2014
2015
Əhalinin sayı
228 515 (kişilər -113996, qadınlar -114519)
231 271 (kişilər -113996, qadınlar -114519)
234 119 (kişilər -113996, qadınlar -114519)
237 200 (kişilər -113996, qadınlar -114519)
239 454 (kişilər -119861, qadınlar -119593)
 Ümumi artım
2756
115 474
2848
3081
2254
 Təbii artım
3311
3306
3453
3041
2869
 Doğulanlar
4819
4921
5076
4636
4586
 Ölənlər
1508
1615
1623
1595
1717
 1 yaşa qədər
 ölənlər
-
-
-
-
37
 Nigahlar
2226
2130
2532
2547
2236
 Boşanmalar
387
437
420
429
450
 Məcburi köçkünlər
33 104
58 268
29 116
20905
21163
 

 

Keçidlər