Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Azərbaycan

 
 

Şərti işarələr :
 
DƏRİNLİK VƏ HÜNDÜRLÜK ŞKALASI
 
Описание: /storage/files/images/123.jpg
 
FİZİKİ-COĞRAFİ MƏLUMATLAR
Respublika 39° 24', 41° 54' şimal en dairələri arasında və 44° 46', 50° 45' şərq uzunlugunda yerləşir.
 
Respublika sərhədlərinin uzunlugu 2849 km-dir.
 Sahil xəttin uzunluğu                                          825 km
 Ərazinin dəniz səviyyəsindən orta
 yüksəkliyi                                                             657 m
 Dəniz səviyyəsindən ən böyük yüksəklik         4466 m
 Dəniz səviyyəsindən ən kiçik yüksəklik          -27,0 m
 

 

Keçidlər